top of page

Grupo

Público·8 miembros

Veres Bencze Dalok


A műsorban magyar és francia sanzonok,nosztalgia dalok, Karády-nóták,Fényes Szabolcs egyveleg, /Sakk-duett,Macskák, Csókolj meg Katám/ cseléd versek és dalok valamint kabaré-jelenetek hangzanak el.No meg híres musical-részletek: a Sakk, a Kiss me Kate és a Macskák c. darabokból.
Veres Bencze DalokEvangélikus családban született. Tanulmányait a brassói gimnáziumban végezte. Az 1848-as forradalom napjaiban az iskolát elhagyta, ám később visszatérvén mégis érettségi vizsgát tett. Szülei azt szerették volna, hogy fiukból pap vagy tanító legyen, ezért Rab István apja kívánságának megfelelően Pestre utazott, hogy teológiát tanulhasson, azonban a bölcsészkarra iratkozott be. Példaképéül Kőrösi Csoma Sándort választotta, és serényen nekilátott a keleti nyelvek tanulásának. Hunfalvy Pál és Repiczky János kedvenc növendéke volt. 1855-ben Bécsben fél éven keresztül hallgatott hittudományi előadásokat, majd belügyminisztériumi fogalmazó lett. Itteni tartózkodása során napvilágot látott két önálló verseskötete is: 1857-ben a Magyarok kürtje, 1859-ben pedig a Kordalok. Verseinek merész hangvétele miatt távozni kényszerült Bécsből, ám 1859 decemberében vissza kívánt térni ide, hogy teológiai tanulmányait befejezhesse. Terve nem sikerült, mivel Pesten részese lett a Táncsics Mihály által irányított forradalmi eszméket tápláló Habsburg-ellenes ifjúsági mozgalomnak. Táncsiccsal együtt tartóztatták le 1860. február 19-én. Szeptemberig ült börtönben, ekkor tüdőbajára való tekintettel szabadon bocsátották.


1861 szeptemberétől munkatársa lett a Hölgyfutár, az Alföld, a Vasárnapi Ujság című lapoknak, valamint a Családi Kör-t is szerkesztette. Harmadik verseskötetét is ebben az évben adták ki, melynek címe: Börtöndalok.


2004-ben került tisztelői kezébe, Bencze Mihály és Magdó János előszavával, a költő életművének teljes kiadása, a három kötetet, közel 900 oldalt kitevő Összegyűjtött írások. Ennek első kötete a költő életrajzát és utóéletének adattárát, a kortárs és utóvisszhang bő válogatását (többek között Szabados János, Csermelyi Sándor, Demeter Sándor, Halász Gyula, Rab Sámuel, Bencze Mihály, Mezei István Zajzoni emlékének szentelt verseit), valamint a költő 1860-as perének iratait tartalmazza; a második kötet naplójegyzeteit, Bukuresti utazás című cikksorozatát és zsengéit, az 1859-es Humorisztikus képes új évi Naptárba írott verses és prózai szövegeit, az egykorú sajtóban megjelent prózai írásait és leveleit; végül a harmadik kötet Magyarok kürtje (1857), Kordalok (1859) és Börtöndalok (1861) című köteteinek, valamint hátrahagyott verseinek teljes anyagát, a kötetek mellékleteiben pedig többek között Istók János, Szász Benedek István és Jakab András szobrainak, Csutak Levente grafikáinak reprodukcióit.


Nem is tudom, hol kezdjem, talán 29 évvel ezelőtt, amikor kihoztuk a 4.1-t vagy inkább 2012 tavaszán, amikor elkezdtük írni azt. Úgy emlékszem rá, mintha tegnap lett volna. Akkor írtunk először úgy lemezt, hogy Kamasuka a hard disk, is szerves része volt az élő műsornak. Csupa új lehetőség, kihívások. (Akkoriban még nem alkalmaztunk a holografikus zenésztársakat.) Mindent felperzselő tűz és lendület volt bennünk, pont mint a Rendszerhiba idején 2000-ben. Egy év alatt írtunk 42 nótát, mégis valahogy nehézkesen akart összeállni a lemez. Igaz voltak magánéleti problémák is, Gábor akkoriban vette át a hatalmat a tetoválók könyörtelen világában. Mindennaposak voltak véres leszámolások, és amikor valaki felrobbantotta az egyik bevásárlóközpont komplett alsó szintjét, hát az is sokat hátráltatott. Sanyinak is a plázákkal vagy inkább az építőikkel akadt problémája, Viktornak pedig a németek és a svájciak okoztak sok álmatlan éjszakát. De ez már történelem. Akkoriban ezrek jártak WMD-re, és folyamatosan megállítottak az utcán, hogy mikor lesz már lemez. Az első 2013-as Stagediving Stadionturnén már nem bírtuk tovább a nyomást. Minden egyes állomáson, amikor begurult a Cadaveres emeletes Neoplan turnébusza (és az akkoriban menőnek számított) tudtuk, hogy rögtön kiugrik Balika, és kérdőre vonjon a lemez miatt. Nem tudtuk tovább hárítani a kérdéseket és véglegesítettük azt a hat nótát, amire akkor mindannyian rábólintottunk. 2013.12.23-án végül megjelent a sorsdöntő 4.1.


Miklós Szilvia és Szilágyi Sándor népdalokból, nótákból és Petõfi-dalokból összeállított mûsorával hangulatot teremtett, a közösség együtt énekelt velük. Kísért Szõcs Lõrinc és népi zenekara.


László Attila Kézdivásárhelyrõl származó népszerû énekes mûsorában sikeres dalok szerepeltek az elõadó repertoárjából. Mûsora végén együtt énekelte a közönséggel a Székely himnuszt.


Ohajtom pedig, szerezzenek e dalok annyi örömet mindenkinek,mint szerzének vala nekem, mig körültök fáradoztam, s terjedjenekel minél több kézbe palotátul gunyhóig, mert velök egylánczszemmel, egy kötelékkel van több ismét a külön érdekekegyesítésére. Költ Pesten, marczius 9. 1846.


A veres vitéz a sásból nézé az egész harczot, s látván hogyalszik a királyfi, hozzá sompolygott, s megölvén őt, négy darabravágta testét, hogy fel ne lehessen támasztani, s osztán a sárkányhét fejét felszedvén, a városba ment.


Azonban a legifjabb királyfi is visszajött a fához, mellybenkéseik voltak, s mind a két bátyjáét véresen találván, alegöregebbik után indult, s a még mindig feketébe borított városbaérkezvén, ő is mindent megtudott a vén asszonytól, bement apalotába, hol a királyleány őt is férjének tartván, vele kelletthálnia, de kardját ő is közikbe tevé, s másnap a királyleány nagybújára vadászni ment. Elfáradván, ő is tüzet rakott és szalonnátsütött, s a boszorkány neki is leveté a vesszőt, de a királyfiszerencsére megpillantá a sürüben a hat kővé vált kutyát, s a magáéhelyett a vesszővel ezeket üté meg, s mind a hat tüsténtfelelevenült. A boszorkány mindezt nem látva leszállt, az állatokazonban tüstént megragadák, s kényszeríték, hogy uraikat ismétfeltámaszsza. Miután a két királyfi felelevenedett, örömükben minda hárman egymás nyakába borultak, a szolgák pedig a boszorkányteltépték, ezután mind haza mentek, a királyleány csak most örültmég igazán, férjét és sógorait egyszerre visszakapván, s nem félvéntöbbé, hogy kardot tesznek ágyába. -466- A várost az öröm miattismét veres posztóba boríták. A legöregebbik királyfi aztán sokáigboldogul élt feleségével, s később ő lett királylyá, két öcscsepedig szerencsésen haza tért.


Szeptember 30-án iskolánkban szüreti mulatság volt. Az osztályok saját készítésű menetlevelekkel haladtak állomásról állomásra. Volt seregély űzés, őszi termésekből közösen készített kép, szüreti dalok karaoke versenye és körjáték, puzzle képek kirakása adott időre és friss szőlőből must készítése és kóstolása. Jó hangulatú délutánt töltöttünk el a gyerekekkel.


Az idei március 15-i városi ünnepségre a 7.a és 7.b osztály tanulóival készültünk. Műsorunkkal megemlékeztünk 1848 jeles napjára, fejet hajtottunk a nap hősei előtt. Összesen 23 tanuló szerepelt, versekkel, prózai idézetekkel, dalokkal idézték meg március 15-e szellemét. Március 13-án Tolnanémedin, a községi ünnepségen is fellépett a kis csapat. Nagy izgalommal készültünk mindkét szereplésre. Simontornyán a művelődési házban zajlott a műsor, s ezután kezdődött a már hagyománynak számító fáklyás felvonulás. A Petőfi szobornál még elhangzott egy vers, az Igazgatónő ünnepi beszéde, és megható zene mellett megtörtént a koszorúzás is. Szép délután és este volt!


2015.április 1-jén, a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon emlékeztünk meg Pillich Ferenc gyógyszerész, kutató születésnapjáról. A 3.a. osztály tanulói a gyógyszertár előtt röviden ismertették Pillich Ferenc életútját, tevékenységét, majd lepkékkel kapcsolatos dalokat, verseket, mondókákat adtak elő. A rövid műsor után iskolánk igazgatójával együtt megkoszorúzták a tudós emléktábláját. Ezután Simontornya polgármestere és a Pillich Ferenc Szakiskola vezetője helyezte el koszorúját. Végül a megemlékezésen részt vevő vendégeket megajándékoztuk a műsorhoz készített papírpillangókkal.


Az évente megjelenő kiadványon csak stílushű, autentikus előadásban megszólaló vokális és hangszeres népzene hallható, hanganyaga a szakmai zsűri által kiválasztott pályázatokból áll össze. Az idei lemezen hiripi muzsika, hajdúsági lakodalmas dalok, tiszaalpári katonadalok, vajdasági és szerbiai dallamok, széki ének és vonósmuzsika, moldvai dallamok, bukovinai muzsika, mérai vonós- és csurgói citeramuzsika, visai és vajolai táncdallamok és Mária-énekek hallgathatók. 041b061a72


Acerca de

¡Bienvenido al grupo! Puedes conectarte con otros miembros, ...
bottom of page